دوره آشنایی با گیاهان دارویی – گل گاو زبان

65,000 تومان

دوره آشنایی با گیاهان دارویی (مفردات) پر کاربرد در طب ایرانی
مفرده ششم – گل گاو زبان

زمان :
دوشنبه ساعت 18 الی 19.30
4 اردیبهشت 1402

توضیحات

مدی مزاج برگزار می کند:

دوره آشنایی با گیاهان دارویی (مفردات) پر کاربرد در طب ایرانی – گل گاو زبان

اساتید دوره:
– دکتر مرتضی مجاهدی
متخصص طب ایرانی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
– دکتر فاطمه علی اصل
متخصص داروسازی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
– میثم مسعودی
دانشجو دکتری سیستماتیک گیاهی دانشگاه تهران

محورهای جلسات :
– خواص و مکانیسم ها از منظر منابع طب ایرانی (مخزن الادویه ، الشامل)
– کاربرد های بالینی بر اساس آخرین کار آزمایی های انجام شده
– منع مصرف، احتیاطات و تداخلات دارویی
– ترکیبات شرکتی موجود در بازار دارویی

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر :
09300154585

کانال اصلی مدی مزاج
https://eitaa.com/medimizaj