تخفیف!

دوره مدیریت بیماری ها با طب ایرانی

1,500,000 تومان

🟣مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج برگزار می کند:

سلسله کارگاه های مدیریت بیماری ها با طب ایرانی
براساس راهنماهای بالینی طب ایرانی

✅ ویژه متخصصین و دستیاران طب ایرانی و پزشکان عمومی
✅ با تدریس اساتید برتر و نویسندگان راهنماهای بالینی
✅ کلاس ها صبح پنجشنبه و جمعه ها
✅ ضبط ویدیویی با امکان شرکت آفلاین
✅تخفیف ویژه شرکت در کل دوره