برای ورود به جلسه ژورنال کلاب از لینک زیر اقدام فرمایید:

http://meet.google.com/gfz-ymzm-wxr