مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – ریفلاکس

🟣مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج برگزار می کند: سلسله کارگاه های مدیریت بیماری ها با طب ایرانیبراساس راهنماهای بالینی طب ایرانی 💠 مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – ریفلاکس دکتر سمیه ماهروزادهپزشک، متخصص طب ایرانیعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا شماره زیر تماس […]

مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – خونریزی غیرطبیعی رحمی

🟣مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج برگزار می کند: سلسله کارگاه های مدیریت بیماری ها با طب ایرانیبراساس راهنماهای بالینی طب ایرانی 💠 مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – خونریزی غیرطبیعی رحمی دکتر مرضیه قرائتیپزشک، متخصص طب ایرانیعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا شماره […]

مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – رینیت آلرژیک

🟣مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج برگزار می کند: سلسله کارگاه های مدیریت بیماری ها با طب ایرانیبراساس راهنماهای بالینی طب ایرانی 💠 مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – رینیت آلرژیک دکتر علیرضا درخشانپزشک، متخصص طب ایرانیعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا شماره زیر […]

مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – زخم پپتیک

🟣مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج برگزار می کند: سلسله کارگاه های مدیریت بیماری ها با طب ایرانیبراساس راهنماهای بالینی طب ایرانی 💠 مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – زخم پپتیک دکتر پریسا جعفریپزشک، متخصص طب ایرانیعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا شماره زیر […]

مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – هموروئید

🟣مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج برگزار می کند: سلسله کارگاه های مدیریت بیماری ها با طب ایرانیبراساس راهنماهای بالینی طب ایرانی 💠 مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – هموروئید دکتر مرتضی مجاهدیپزشک، متخصص طب ایرانیعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا شماره زیر تماس […]

مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – سوءهاضمه

🟣مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج برگزار می کند: سلسله کارگاه های مدیریت بیماری ها با طب ایرانیبراساس راهنماهای بالینی طب ایرانی 💠 مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – سوءهاضمه دکتر مریم عظیمیپزشک، متخصص طب ایرانیعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا شماره زیر تماس […]

مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – نفخ

🟣مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج برگزار می کند: سلسله کارگاه های مدیریت بیماری ها با طب ایرانیبراساس راهنماهای بالینی طب ایرانی 💠 مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – نفخ دکتر مرتضی مجاهدیپزشک، متخصص طب ایرانیعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا شماره زیر تماس […]

مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – بیماری های التهابی روده

🟣مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج برگزار می کند: سلسله کارگاه های مدیریت بیماری ها با طب ایرانیبراساس راهنماهای بالینی طب ایرانی 💠 مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – بیماری های التهابی روده دکتر فاطمه سادات هاشمی نسبپزشک، متخصص طب ایرانی 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا شماره زیر تماس بگیرید۰۹۳۰۰۱۵۴۵۸۵ […]

آموزش نرم افزار جامع طب نور

نرم افزار جامع طب نور

استاد علیرضا مسعودیمترجم مصحح کتاب قانون ابن سینامدیر پروژه نرم افزار جامع طب نور ویژگی های نرم افزار:متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسیطبّ قرآنی – طبّ روایی – احکام پزشکی – اخلاق پزشکی – بهداشت – مبانی طب – مفردات دارویی – بیماری‌ […]

مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – اختلال جنسی مردان

🟣مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج برگزار می کند: سلسله کارگاه های مدیریت بیماری ها با طب ایرانیبراساس راهنماهای بالینی طب ایرانی 💠 مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – یبوست عملکردی دکتر مرتضی مجاهدیپزشک، متخصص طب ایرانیعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا شماره زیر […]

مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – ریزش مو

🟣مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج برگزار می کند: سلسله کارگاه های مدیریت بیماری ها با طب ایرانیبراساس راهنماهای بالینی طب ایرانی 💠 مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – یبوست عملکردی دکتر مرتضی مجاهدیپزشک، متخصص طب ایرانیعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا شماره زیر […]

مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – سندرم تخمدان پلی کیستیک

🟣مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج برگزار می کند: سلسله کارگاه های مدیریت بیماری ها با طب ایرانیبراساس راهنماهای بالینی طب ایرانی 💠 مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – یبوست عملکردی دکتر مرتضی مجاهدیپزشک، متخصص طب ایرانیعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا شماره زیر […]

مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – پرفشاری خون

🟣مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج برگزار می کند: سلسله کارگاه های مدیریت بیماری ها با طب ایرانیبراساس راهنماهای بالینی طب ایرانی 💠 مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – یبوست عملکردی دکتر مرتضی مجاهدیپزشک، متخصص طب ایرانیعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا شماره زیر […]

مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – دیابت

🟣مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج برگزار می کند: سلسله کارگاه های مدیریت بیماری ها با طب ایرانیبراساس راهنماهای بالینی طب ایرانی 💠 مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – یبوست عملکردی دکتر مرتضی مجاهدیپزشک، متخصص طب ایرانیعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا شماره زیر […]

مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – یبوست عملکردی

🟣مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج برگزار می کند: سلسله کارگاه های مدیریت بیماری ها با طب ایرانیبراساس راهنماهای بالینی طب ایرانی 💠 مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – یبوست عملکردی دکتر مرتضی مجاهدیپزشک، متخصص طب ایرانیعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا شماره زیر […]

مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – چاقی

🟣مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج برگزار می کند: سلسله کارگاه های مدیریت بیماری ها با طب ایرانیبراساس راهنماهای بالینی طب ایرانی 💠 مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – چاقی دکتر شهناز کارکنپزشک، متخصص طب ایرانی 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا شماره زیر تماس بگیرید۰۹۳۰۰۱۵۴۵۸۵ 📌 کانال رسمی مدی مزاج […]

مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – دردمفاصل

🟣مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج برگزار می کند: سلسله کارگاه های مدیریت بیماری ها با طب ایرانیبراساس راهنماهای بالینی طب ایرانی 💠 مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – درد مفاصل دکتر سجاد صادقیپزشک، متخصص طب ایرانیعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا شماره زیر […]

مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – کمردرد

🟣مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج برگزار می کند: سلسله کارگاه های مدیریت بیماری ها با طب ایرانیبراساس راهنماهای بالینی طب ایرانی 💠 مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – کمر درد دکتر علیرضا عباسیانپزشک، متخصص طب ایرانیعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا شماره زیر […]

مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – سردرد

🟣مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج برگزار می کند: سلسله کارگاه های مدیریت بیماری ها با طب ایرانیبراساس راهنماهای بالینی طب ایرانی 💠 مدیریت بیماری ها با طب ایرانی – سردرد دکتر مرتضی مجاهدیپزشک، متخصص طب ایرانیعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا شماره زیر تماس […]

نحوه استفاده از هوش مصنوعی در نگارش مقالات

🔵قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان و پژوهشگران علاقمند به طب ایرانی 🟣 مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج با همکاری شبکه طب ایرانی یوسرن (PMN) برگزار می کند: 💠 نحوه استفاده از هوش مصنوعی در نگارش مقالات دکتر علیرضا درخشانپزشک، متخصص طب ایرانیعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به […]