نحوه استفاده از هوش مصنوعی در نگارش مقالات

🔵قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان و پژوهشگران علاقمند به طب ایرانی 🟣 مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج با همکاری شبکه طب ایرانی یوسرن (PMN) برگزار می کند: 💠 نحوه استفاده از هوش مصنوعی در نگارش مقالات دکتر علیرضا درخشانپزشک، متخصص طب ایرانیعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به […]

آموزش طراحی پرسشنامه آنلاین

طراحی پرسشنامه آنلاین

🔵قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان و پژوهشگران علاقمند به طب ایرانی 🟣 مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج با همکاری شبکه طب ایرانی یوسرن (PMN) برگزار می کند: 💠آموزش طراحی پرسشنامه آنلاین دکتر میثم مسعودی دانشجو دکتری سیستماتیک گیاهی مدیر فنی مدی مزاج 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا شماره زیر […]

آشنایی با موسسات، کنگره ها و رقابت های علمی بین المللی در زمینه طب سنتی و مکمل

آشنایی با موسسات، کنگره ها و رقابت های علمی بین المللی در زمینه طب سنتی و مکمل

🔵قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان و پژوهشگران علاقمند به طب ایرانی 🟣 مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج با همکاری شبکه طب ایرانی یوسرن (PMN) برگزار می کند: 💠آشنایی با موسسات، کنگره ها و رقابت های علمی بین المللی در زمینه طب سنتی و مکمل دکتر مجتبی حیدریپزشک، متخصص طب ایرانیچشم پزشک و پژوهشگر 🔶 […]

آشنایی با داوری مقالات

آشنایی با داوری مقالات

🔵قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان و پژوهشگران علاقمند به طب ایرانی 🟣 مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج با همکاری شبکه طب ایرانی یوسرن (PMN) برگزار می کند: 💠آشنایی با داوری مقالات دکتر ماکان صدرپزشک، دکتری تخصصی علوم تشریحی (آناتومی)عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیبیمارستان مسیح دانشوری 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به […]

انتخاب مجله، سابمیت مقاله و پاسخ به داوری

انتخاب مجله دکتر ماکان صدر

🔵قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان و پژوهشگران علاقمند به طب ایرانی 🟣 مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج با همکاری شبکه طب ایرانی یوسرن (PMN) برگزار می کند: 💠انتخاب مجله، سابمیت مقاله و پاسخ به داوری دکتر ماکان صدرپزشک، دکتری تخصصی علوم تشریحی (آناتومی)عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیبیمارستان مسیح دانشوری 🔶 برای […]

کارگاه آشنایی با نرم افزار آماری SPSS

کارگاه آشنایی با

🔵قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان و پژوهشگران علاقمند به طب ایرانی 🟣 مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج با همکاری شبکه طب ایرانی یوسرن (PMN) برگزار می کند: 💠کارگاه آشنایی با نرم افزار آماری SPSS دکتر ناصر بهنام پورعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به پشتیبانی پیام دهید :@medi_mizajیا […]

آشنایی با نرم افزارهای مدیریت منابع علمی و رفرنس نویسی

آشنایی با نرم افزارهای مدیریت منابع علمی

🔵قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان و پژوهشگران علاقمند به طب ایرانی 🟣 مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج با همکاری شبکه طب ایرانی یوسرن (PMN) برگزار می کند: 💠آشنایی با نرم افزارهای مدیریت منابع علمی و رفرنس نویسی دکتر میثم مسعودیدانشجوی دکتری سیستماتیک گیاهی دانشگاه تهرانمدیر فنی مجموعه مدی مزاج 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر […]

آشنایی با مبانی استانداردسازی ابزارهای تشخیص در طب ایرانی

آشنایی با مبانی استاندارسازی ابزارهای تشخیص در طب ایرانی

🔵قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان و پژوهشگران علاقمند به طب ایرانی 🟣 مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج با همکاری شبکه طب ایرانی یوسرن (PMN) برگزار می کند: 💠آشنایی با مبانی استانداردسازی ابزارهای تشخیص در طب ایرانی دکتر مرتضی مجاهدیپزشک، متخصص طب ایرانیعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل 🔶 برای کسب اطلاعات بیشتر به […]

نگارش مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز

کارگاه مقالات مرور سیستماتیک

🔵قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان و پژوهشگران علاقمند به طب ایرانی 🟣 مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج با همکاری شبکه طب ایرانی یوسرن (PMN) برگزار می کند: 💠نگارش مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیزبا رویکرد استانداردهای نگارش مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز در طب ایرانی دکتر علیرضا حیرانپزشکپژوهشگر حوزه بیماری های غیرواگیر 🔶 برای کسب […]

نگارش مقالات کارآزمایی بالینی

نگارش مقالات کارآزمایی بالینی

🔵قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان و پژوهشگران علاقمند به طب ایرانی 🟣 مجموعه علمی پژوهشی مدی مزاج با همکاری شبکه طب ایرانی یوسرن (PMN) برگزار می کند: 💠نگارش مقالات کارآزمایی بالینیبا رویکرد اصول استانداردهای نگارش مقالات کارآزمایی بالینی در طب ایرانی دکتر محمدهاشم هاشم پورپزشک، متخصص طب ایرانیمعاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 🔶 […]