در مورد مبحث  خواب و رویا به معنای خواب دیدن و ارتباط آن با مزاج در کتب طب ایرانی مطالب جالبی نوشته شده است. بصورت کلی منابع طب ایرانی رویا های با مشخصات خاص را نشان غلبه یک خلط خاص در بدن دانشته اند و این رویکرد را در ۴ نوع تقسیم نموده اند.


۱) رویای با رنگ قرمز و سرخی و خون و … را نشان غلبه دم
۲) دیدن رنگ های زرد و آفتاب و آتش را در خواب نشان غلبه صفرا
۳) دیدن برف و باران و آب و سرما و رنگ سفیدی را در خواب نشان غلبه بلغم
۴) خوابهای هولناک و دیدن رنگ های سیاه و تیره و حیوانات و مکان های وحشتناک و افتادن از بلندی و ….را نشان غلبه سودا دانسته اند.


البته اثبات این رابطه و تقسیم بندی هایی که انجام می شود نیاز به پژوهش‌های بالینی و میدانی دارد که هنوز انجام نشده است. آنچه که تا این زمان در رسانه های مختلف ذکر شده یا در سایت های مختلف منعکس می شود، بیشتر بر اساس تئوری هایی است که در کتاب های طب ایرانی نوشته شده است و تاکنون ارتباط این رویا های متنوع با مزاج ثابت نشده است. بنابراین به نظر می رسد مطالب ارائه شده است فعلا ارزش یک تئوری دارد و جهت ارایه آن بعنوان یک اصل مسلم باید، با پژوهش‌هایی در آینده این تئوری را ثابت شود. 
علاوه بر این، باید توجه کنیم که رویا و خواب دیدن بشدت تحت تاثیر مسائل و حوادث روزمره و نیز وضعیت روحی روانی فرد به عنوان عوامل مخدوش کننده یا مداخله گر قرار می گیرد و این چنین نیست که به راحتی و بدون انجام مطالعات لازم هرگونه رویایی را بتوان به یک سیستم ثابت در فرد مانند مزاج فرد مرتبط دانست.


امید می رود در آینده و با کمک پژوهشگران علاقمند، در زمینه ی رابطه رویاها با مزاج بررسی های دقیقتری انجام شود و پس از انجام این پژوهش ها بتوان به جامعه علمی و عموم مردم این اصالت و میزان این ارتباط را گزارش داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 2 =